Seminar on Budget – Paschim Vihar, Delhi

Free Seminar On Budget

12 Feb, 2017
11.00 AM (Sunday)
Duration 3 Hrs

Doon Public School
Paschim Vihar, Delhi

Chief Guest :
CMA GK Khurana
(Retired on 31st Jan, 2017 Bank Manager Indian Overseas Bank)

Speaker:

CMA Sandeep Kumar – Direct Tax

CMA Navjit Singh –       Indirect Tax (GST)

Limited 120 Seats

For Confirmation mail your details (Name and contact number etc) to cmaclubindia@yahoo.com
List of Confirmed Members / Students / other Professionals.

S.N.
NAME 
1 CMA Pratap Singh
2 Arjun Tiwari
3 Adil Khan
4 Shradha Rawat
5 Yashodhra Bisht
6 Abhishek Satija
7 Nisha Hans
8 Jay Shankar Kumar
9 CMA Pankaj Jain
10 Shubham Jaiswal
11 CMA Yogesh Singla
12 Saroj Kumar Pandey
13 Shikha Sinha
14 Preeti Khatuwal
15 Vishal Anand
16 CMA Pawan Kr. Sharma
17 Yogesh
18 Bhaskar Kumar
19 Sonu Kumar Jha
20 Md. Alam
21 Rahul Bansal
22 Kapil Mehta
23 Raj Kumar
24 CMA Ashish Sharma
25 Jyoti Pathak
26 CMA Dipesh Madan
27 CMA Nitish Kalra
28 CMA Vipin Singh Rawat
29 CMA Priyaranjan Rai
30 CMA Vinod Bisht
31 CMA SK Verma
32 CMA Mahesh Kumar
33 CMA Meenakshi Saini
34 CMA K Jaya Durga
35 Aniket
36 Pabitra Kumar Ojha
37 CMA Tarusha Garg
38 Puneet Dudeja
39 Rakesh Kumar
40 Samiullah Siddiqui
41 CMA Dalip Kumar
42 Shivam Grover
43 CMA Anshu Choudhary
44 CMA Mithlesh Kumar
45 CMA Satish Dureja
46 Rajnesh Gupta
47 Lalit Kumar
48 CMA Rajesh Kumar
49 Ajeet Kumar
50 Vinay Pandey
51 Dev Raj
52 Krishna Sharma