CMA NIRC Team Vs Jet Airways (Cricket Match)

 

Match 2 ( Saturday 08-10-2016)

img-20161010-wa0000

CMA NIRC Team Vs Jet Airways

Venue : Sai Cricket Ground, Rajokri Delhi

Result : CMA NIRC Team won by 60 Runs.

Man of the Match : CMA Jatin Sharma

Target: 146 in 20 overs.




CMA NIRC Team (Batting Performance)

Name.                 R.        B.           4.         6.

Pankaj Kr.          33.       20.          5.         2

Rahul Parihar.  01.      05.           0.         0

Jatin Sharma.    06.      14.            1.        0

Arun.                   12.      20.          1.          0

Stephan.              38.      22.          3.         3

Rahul Atri.          02.      11.          0          0

Saurabh*           16.      17.          1.         1

Rohit                    00.      03.         0.          0

Sandeep (LN)*  07.      05.         1.          0




CMA NIRC Team (Bowling Performance)

Name.                 O.         M.       W.       R.       Wide.      No.          4.          6.

Pankaj.                2.           1.         1.        15.          0.          0.             2.          1

Brijesh.               3.           0.         1.         30.          5.          0.             4.          1

Saurabh.             3.           0.         0.         14.          4.         0.              2.          0

Jatin Sharma.     4.           0.         4.        16.         3.         0.              3.         0

Harshit.              3.           1.         3.        09.          0.         0.              2.         0

20161009_162716