GST Certificate Course – Delhi

One Day GST Certificate Issued by CMA CLUB INDIA

Location : Preet Vihar – Delhi

Total Participants : 33

Certificate Issuing Date :  23 Dec 2017

 1.  Chandan Singh
 2. Krishan Sharma
 3. Nisha
 4. Tanmoy Mukherjee
 5. Manu Kumar
 6. Narender Singh Chauhan
 7. Kamal Singh Chauhan
 8. Vinod Kumar
 9. Shubham
 10. Akash Saini
 11. Pradeep Kumar
 12. Urvansh Kakkar
 13. CMA Mamta Rani
 14. Ajit Rawat
 15. Tavinder Pal Singh Arora
 16. CMA Deepti Sahani
 17. Jitender Singh Bisht
 18. Rupesh Sharma
 19. Dharamveer Singh
 20. Khushboo Mishra
 21. CMA Gaurab Kumar Jha
 22. Pankaj Kumar Mishra
 23. Nitin Kumar
 24. Narendra Singh
 25. Tarun Kumar
 26. Binit Kumar Agrawal
 27. CMA Sanjay Chaudhary
 28. Arvind Mishra
 29. Kishor Sharma
 30. Rambha B. Rabha
 31. Dinesh Jaiswal
 32. Brajesh Kumar Mishra
 33. Manoj Doomra