GST Certificate Course – Delhi

One Day GST Certificate Issued by CMA CLUB INDIA

Location : Priyanka Saxena Classes – Delhi

Total Participants : 62

Certificate Issuing Date :  11- Feb – 2018

 1.  CMA Trinath Pradhan
 2. Rakesh Sharma
 3. Anuradha
 4. Amrit Kaur
 5. Ashish Duggal
 6. Sangeet Bisht
 7. Ankita Jha
 8. Sonu Kumar
 9. Arun Kumar
 10. Mohit Ahuja
 11. Prashant Gaur
 12. Pankaj Kumar Trivedi
 13. Shashank Upadhyay
 14. Naveen Kumar
 15. Rajender Singh Bisht
 16. Mukund Kumar Badal
 17. Vikas
 18. Keshav Sharma
 19. Shivam Rastogi
 20. Pankaj Yadav
 21. Priya Mohan
 22. Juhi Kumari Jha
 23. Indu Sharma
 24. Nikita Gupta
 25. Vijay Sharma
 26. Surender
 27. Sudhir Kumar Mishra
 28. Anuj Chauhan
 29. Yogita Sharma
 30. Shivam Kashyap
 31. Sandeep Kumar
 32. Tushar Sethi
 33. Anshika Tyagi
 34. Mohit Joshi
 35. Mukul Raj Singh
 36. Shahnawar Hussian
 37. Govind
 38. Anjali Rana
 39. Meena Yadav
 40. Himanshu Kumar
 41. Neelabh Srivastava
 42. Shubham Mishra
 43. Rakhi
 44. Rani
 45. Atul Chauhan
 46. Jyoti
 47. Vineet Kumar Singh
 48. Sanjeev Kumar
 49. Vishal Vashist
 50. Will update Remaining Name Shortly ……..