GST Certificate Course – Batch 1

GST CERTIFICATE COURSE – BATCH 1 (18th July, 2017)

List of Students / Members – Batch 1

S.N. Name
1 Yatin Bhalla 
2 Dheeraj 
3 Bharat Bhushan 
4 shubham Jindal 
5 Sandeep Kumar Joshi
6 Gaurav Aggarwal
7 Pankaj Kishor
8 Dinesh Jaiswal 
9 Kishan Dev Yadav
10 Sunil 
11 Kailash singh
12 Ankit singh
13 Rajesh Kumar
14 Vivek 
15 Neeraj
16 Ashok Vashisth
17 Rashmi Sharma
18 Chander Prakash 
19 Vaishali Jain 
20 Gaurav Dubey 
21 Gaurav Kumar Jha 
22 Saroj Kumari 
23 Mamta Rawat 
24 Pramod Kumar Singh 
25 Neeraj Goyal 
26 Vibhu Jain 
27 Neha Sharma 
28 Urvashi Chugh 
29 Pooja Sharma 
30 Deepak 
31 Ram Kumar Singh 
32 Sunil 
33 Rahul 
34 Satish Kumar 
35 Neha thukral 
36 Ansar Saboor 
37 Krishna Sharma 
38 Ankit Kumar 
39 Ankush Jain 
40 Himanshu Jhijaria 
41 Avrar Hussain 
42 Hariom chauhan 
43 Swati Keshori 
44 Abhishek Dubey 
45 Sagar Jain 
46 Rishabh Kanhaiya 
47 Reema Mehta 
48 Vikas 
49 Vikash 
50 Mukesh 
51 Roop Singh 
52 Ankit Garg 
53 Adil Khan 
54 Priya 
55 Sumit 
56 Rajni 
57 Jain Prakash 
58 Lav Sharma 
59 Amir 
60 Laxmi Bist 
61 Ritu Aggarwal 
62 Poonam 
63 Akash Tyagi
64 Nidhi 
65 Pulkit Gupta
66 Sudipto Sarkar
67 Abhishek Satija
68 Munna Jha
69 Nisha Hans